Chính sách bảo mật này bao gồm những gì?

Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng rất lớn trong việc bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này được thiết kế để giải thích cách thức mà Mentoday thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân do bạn cung cấp là kết quả của việc sử dụng các trang web Mentoday và nội dung, thông tin và các dịch vụ cung cấp thông qua trang web của Mentoday. Chính sách này không bao gồm cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà nó có được từ các nguồn khác, chẳng hạn như diễn đàn, trên các trang web khác, hoặc thông qua liên lạc bằng email. Chính sách này cũng không áp dụng đối với những công ty đã không sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc những người mà Mentoday không sử dụng hoặc quản lý.

Sự chấp thuận của người sử dụng

Khi truy cập vào trang web này, trang web đặt tại www.mentoday.vn và/hoặc bất kỳ trang web khác được cung cấp bởi Mentoday (gọi chung là các trang web), bạn đang nghĩa, thể hiện và cung cấp sự đồng ý của bạn để thu thập thông tin, sử dụng thông tin và các thủ tục khác được mô tả trong chính sách bảo mật dưới đây. Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách này bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo, bằng cách đăng một chính sách bảo mật mới ở vị trí này. Việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn bằng cách Mentoday + sẽ được điều chỉnh bởi các phiên bản của chính sách này có hiệu lực tại thời điểm đó. Vui lòng kiểm tra trang này định kỳ đối với bất kỳ thay đổi. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thu thập và sử dụng thông tin

Để cho bạn truy cập vào một số vật liệu hoặc các trang (tức là tác giả đăng ký, nói với một người bạn, và như thế) để đăng ký như là một người sử dụng trên trang web này, trang web này yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân nhất định, bao gồm, nhưng không giới hạn, của bạn tên, số điện thoại và địa chỉ e-mail. Chúng tôi sử dụng thông tin này để liên lạc với bạn để cung cấp cho bạn thêm thông tin về công ty và dịch vụ của chúng tôi, cũng như cho mục đích thương mại và / hoặc nội bộ khác như nghiên cứu thị trường để hiểu rõ hơn về nhân khẩu học của khách truy cập trang web của chúng tôi và khách hàng tiềm năng và các đối tác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này với các đối tác của chúng tôi được ủy quyền và / hoặc các bên thứ ba hoạt động cho hoặc thay mặt cho chúng tôi, nhưng chúng tôi không có quy định khác hoặc bán bất kỳ thông tin thu thập trên trang web này để các nhà cung cấp bên ngoài.

Theo dõi người sử dụng

Trang web này thực hiện một tính năng theo dõi người sử dụng, nhờ đó mà các hoạt động của mỗi khách truy cập duy nhất cho các trang web được theo dõi. Điều này được thực hiện bất kể khách đã đăng ký trên trang web hoặc đến thăm các trang web ẩn danh, nhưng nếu bạn không đăng ký trên trang web này hoặc điền vào thông tin cá nhân của bạn trên bất kỳ hình thức, bạn vẫn còn vô danh và chúng tôi không phát hiện ra danh tính của bạn . Nếu bạn đăng ký trên trang web này, chúng tôi sử dụng theo dõi người sử dụng cho phép chúng tôi xác định tương lai của bạn và các hoạt động trước khi vào trang web, bao gồm cả hoạt động của bạn trước khi bạn đăng ký. Điều này bao gồm các trang trên trang web của chúng tôi mà bạn truy cập. Theo dõi người sử dụng cũng cho phép chúng ta xác định thông qua đó có nghĩa là bạn đã đạt đến trang web của chúng tôi (tức là các công cụ tìm kiếm hoặc liên kết) đến một trang web trở lại. Mục đích của việc theo dõi người dùng của chúng tôi là phân tích hành động của chúng tôi khách hàng để cải thiện trải nghiệm người dùng của khách truy cập vào trang web của chúng tôi, cũng như để hiểu rõ hơn các ưu tiên và lợi ích của khách hàng tiềm năng và các đối tác của chúng tôi để phù hợp hơn với nhu cầu của họ và nâng cao hiệu quả của doanh số bán hàng của chúng tôi và các quy trình tiếp thị.

Sử dụng Cookie

Một “cookie” là một tập tin văn bản nhỏ chuyển bởi một trang web với một máy tính đang truy cập trang web. Thậm chí nếu bạn không đăng ký trên trang web này, khi lần đầu tiên bạn vào trang web này (hoặc lần ghé thăm sau nếu bạn xóa các cookie), một cookie được lưu trữ trên máy tính của bạn, nó sẽ tự động nhận dạng bạn với trang web. Điều này được thực hiện một số lý do kỹ thuật, bao gồm cho phép “theo dõi người dùng” mô tả ở trên. Ngoài ra, để thuận tiện cho bạn, cookie có thể “tự động điền” thông tin về các hình thức trên trang web, loại trừ sự cần thiết để bạn có thể điền các thông tin tương tự về hình thức đăng ký của chúng tôi mỗi khi bạn muốn truy cập thông tin yêu cầu đăng ký. Tuy nhiên, các tập tin cookie của họ không thể được sử dụng để phát hiện ra danh tính của người sử dụng; thông tin cá nhân duy nhất chúng ta tìm hiểu về bạn là điều mà bạn cung cấp cho chúng ta, như mô tả ở trên Nếu bạn không muốn nhận các tập tin cookie, bạn có thể thay đổi cấu hình của trình duyệt của bạn để từ chối cookie. Ngoài ra, bạn có thể xóa bất kỳ tập tin cookie mà đã được đặt trên máy tính của bạn.

Địa chỉ Internet Protocol

Chúng tôi thu thập các địa chỉ IP của tất cả các khách truy cập vào trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của bạn để quản lý trang web, giúp chẩn đoán các vấn đề với máy chủ của chúng tôi, để thu thập thông tin cá nhân rộng, và cho “theo dõi người dùng” mô tả ở trên.

Các siêu liên kết

Trang web này có chứa các liên kết đến các trang web khác. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng vào trang web này và không cho bất kỳ trang web khác, bao gồm cả các trang web truy cập bằng cách liên kết từ trang web này. Mentoday không có trách nhiệm, trách nhiệm, hoặc kiểm soát các trang web khác web hoặc tài nguyên Internet hoặc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, nó cũng không có bất kỳ kiểm soát, các chính sách bảo mật của bất kỳ của các trang web này. Khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, kể cả bằng cách liên kết từ trang này sang trang web khác, bạn nên đọc chính sách bảo mật, nếu có, được cung cấp bởi trang web như vậy.

Để hỗ trợ trong việc bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của bạn, áp dụng biện pháp bảo vệ an ninh Mentoday phù hợp với sự nhạy cảm của thông tin. Tuy nhiên, trong ánh sáng của bản chất của công nghệ Internet, rủi ro an ninh và sự riêng tư có thể không được loại bỏ, và do đó, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ theo những cách khác không được mô tả trong Chính sách này.

Chính sách chống thư rác

www.mentoday.vn chống lại việc gửi thư rác, email không mong muốn. Bạn không nên sử dụng dịch vụ của chúng tôi và bạn không được phép sử dụng hoặc giới thiệu các dịch vụ email của chúng tôi, cho các mục đích cá nhân hoặc thương mại. Bằng việc sử dụng dịch vụ này, bạn đồng ý rằng các chính sách của chúng tôi. Vi phạm các chính sách này trong bất kỳ chủ đề cách để vi phạm pháp luật tôn trọng và hành động cần thiết sẽ được bắt đầu chống lại.

Chính sách bản quyền

Tất cả các trang, dữ liệu và đồ họa được trình bày trên trang web này là tài sản của www.mentoday.vn.

Các trang có thể không được phân phối lại hoặc sao chép bất kỳ cách nào, hình dạng, hoặc hình thức nào mà không được sự cho phép bằng văn bản của www.mentoday.vn.

www.mentoday.vn tôn trọng bản quyền, thương hiệu và sở hữu trí tuệ của người khác và chúng tôi cũng mong đợi điều này từ những người dùng khác. Trong trang web này, nếu bạn tìm thấy bất kỳ thông tin đó thuộc sở hữu của bạn hoặc bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi với tất cả các tài liệu cần thiết / thông tin xác thực quyền của bạn trên tài sản của bạn.

Về nhà cung cấp bên thứ ba

Trang web này sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba như Google. Những thông tin riêng tư được như sau:
Google, như là một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo trên trang web này.
Sử dụng cookie DART của Google cho phép và các đối tác của mình để phục vụ quảng cáo đến người dùng dựa trên chuyến thăm của họ vào các trang web này và / hoặc các trang web khác trên Internet.
Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie DART bằng cách truy cập các chính sách bảo mật quảng cáo và mạng nội dung của Google.